Fældning og beskæring

faeldningTræfældning, beskæring, topkapning, kratrydning og flishugning på stedet udføres.

 

Pleje og vedligeholdelse

haekkeklip1Hækkeklipning, græsslåning, lugning samt forårs og efterårsklargøring af haven udføres

 

Nyanlæg og renovering

totalBeplantning, belægninger, hegn, nyanlæg og totalrenovering af haver udføres.

 

robocutTræfældning og beskæring:
Vi udfører træfældning herunder topkapning på professionnel vis. Vi er faglærte og har sikkerhedsgodkendt klatreudstyr og er fuldt forsikrede.
Vi udfører beskæring af buske og træer herunder frugttræer og giver vejledning i fremtidig beskæring og pleje – også gødningsplan.
Større kratrydninger og tilbageskæring af hybenroser (invasiv art) udføres også samt evt. opgravning. Ved svært tilgængelige områder ryddes hybenroser mv. med en "Robocut" maskine.
Grenaffald bortkøres typisk med trailer. Ved større opgaver bortkøres grenaffald ved vognmand eller hugges til flis på stedet.

Havepleje og vedligehold:
Vi udfører plæne- og kantklipning. Det foregår typisk med en stor havetraktor og håndholdt kratrydder for at komme ind under buske og rundt langs kanter ved terrasse og fliser. Hos vores faste kunder klippes græsset hver 14. dag fra april til primo november.
Mosbekæmpelse udføres med en stor vertikalskærer, som fjerner mos og "lufter" samtidig plænen. Det bedste tidspunkt på året for mosbekæmpelse og eftersåning med græsfrø er i august/september, hvor jorden er lun og fugtig.
Klargøring af staudebede foregår typisk i det tidlige forår, hvor frøstande klippes tilbage og der luges.
Hækkeklipning udføres hele året, men foregår typisk ved højsommer og frem. Vi udfører grovere klipning af ældre hække samt klipning af hække, som klippes årligt.
Ved større opgaver bruger vi traktor med klippeaggregat, hvor grenaffald finklippes og ’pulveriseres’. Derfor bliver der ingen hækkeaffald.
Roser beskæres over hele vækstsæsonen – dog primært i april og efter blomstring for remonterende roser.

Nyanlæg og renovering:
Rullegræs kan udlægges i hele sæsonen, når jordbundsforholdene tillader det. Mulden må ikke være våd ved planering. Ved udlægning af rullegræs tilbydes kunden vandings- samt gødningsplan.
Plantning af barrodsplanter foregår fra oktober til april. (Bøg dog fra november). Planter på klump kan plantes længere henne i sæsonen.
Plantning af træer og buske på klump foregår ligeledes fra primo oktober til april.
Vi er leveringsdygtige i store træer.Nyplantede træer støttes de første 2 år med plantepæle og opbindingssele. Derudover monteres vandingsposer, som placeres rundt om den nedre del af stammen. Poserne indeholder typisk 75 l. vand, som vi fylder op. Vandet siver så langsomt ned til klumpen. Nyplantede træer skal vandes og gødes de første 2 år efter plantning for optimalt resultat. Vi har mange års erfaring i plantning af store træer - både stedsegrønne og løvfældende al afhængig af jordbundsforhold i den på gældende have.

Salgsklargøring af haver.
Når dit hus eller sommerhus skal sælges, er det vigtigt, at haven står ligeså "skarpt" som boligen. Det er en mindre investering, som sagtens kan gøre forskellen på, om underskriften kommer på papiret eller ej.
Vi søger for, at haven fremstår optimal og vedligeholdelsesmæssig overskuelig. Vi kan også sørge for vedligeholdelsen igennem salgsperioden, hvis du ønsker det.

storhaekDen misligholdte have:
En have kan "tage magten" af mange årsager og det går hurtigt. En sommer, hvor hække og kanter ikke er klippet, buske og træer ikke er blevet beskåret, belægninger ikke er blevet renset, plænen ikke klippet og perlegruset ikke luget, skaber en situation, som nemt kan være uoverskuelig for de fleste.
Det er nu, du skal kontakte Camillas Haveservice!
Vi rykker ind med det rutinerede mandskab og de maskiner, der skal til og i løbet af få timer og en masse larm, er det arbejde, som du selv ville have været uger om, overstået og stilheden har sænket sig igen. Det skal være en meget stor have, hvis det tager mere end én arbejdsdag - og det er langt billigere, end du tror.

 

­

Denne hjemmeside anvender cookies

Læs om Camillas Haveservice's cookie- og privatlivspolitik

Jeg accepterer